SAGA B este o solutie care permite informatizarea activitatii pentru institutiile bugetare
Programul este gratuit si nu contine nici un tip de limitari.
Avantaje:Actualizare rapida la modificarile legislative.

 

Citeste mai departe...


Newsletter

Abonati-va la newsletterul nostru completand acest formular

Nume:

Email:

Sondaj de opinie

Ce parere aveti despre SAGA
 
Home Intrebari noi Declaratia rectificativa 710 a fost modificata
Declaratia rectificativa 710 a fost modificata PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Joi, 02 Septembrie 2010 00:00
Ordin nr. 1340 din 16/07/2009 privind aprobarea modelului si continutului formularului 710 "Declarat,ie rectificativa" cod 14.13.01.00/r

Redam mai jos instructiunile de completare a formularului 710 "Declaratie rectificativa", cod 14.13.01.00/r

1. Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru corectarea impozitelor, taxelor si contributiilor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si stabilite de catre platitori prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa, declarate in formularele 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", 102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale" si 103 "Declaratie privind accizele".

Atentie! Sumele inscrise in declaratie nu cuprind diferentele de impozite, taxe si contributii sociale stabilite prin actele de control.

2. in cazul in care se corecteaza mai multe obligatii fiscale care se refera la aceeasi perioada de raportare, pentru fiecare obligatie se completeaza in acelasi formular câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta. Pentru obligatii fiscale care privesc perioade diferite de raportare se va completa câte un formular pentru obligatiile fiscale aferente fiecarei perioade de raportare.

3. Declaratia rectificativa se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe. in cazul sediului secundar inregistrat ca platitor de impozit pe veniturile din salarii, declaratia rectificativa, corespunzator activitatii sediului secundar, se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat sediul secundar.

Declaratia rectificativa se completeaza cu ajutorul programului de asistenta. Programul poate fi descarcat de AICI

Formularul se depune in format hârtie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare.


Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
4. Completarea formularului se face astfel:
4.1. Perioada de raportare
in rubrica "Luna" se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, dupa caz (07 pentru luna iulie sau 06 pentru trimestrul II).
Anul la care se refera declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2009).
4.2. Date de identificare a platitorului
in caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza codul de identificare fiscala atribuit conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
in situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se inscrie codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite, precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Functia/Calitatea" din formular se inscrie "imputernicit".
in prima casuta se inscrie prefixul RO, in cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.
in rubrica "Denumire" se inscrie denumirea platitorului.
Rubricile privind adresa se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului.
4.3. Date privind creanta fiscala
"Denumire creanta fiscala" - se completeaza denumirea impozitului, taxei sau a contributiei care se rectifica. Se va prelua denumirea exacta a obligatiei de plata din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale sau, dupa caz, Nomenclatorul privind accizele, prevazute in Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare.
Coloana "Suma initiala":
Rândurile 1-4 se completeaza dupa caz, inscriindu-se suma care s-a completat eronat in declaratia care se rectifica, respectiv formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", formularul 102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale", formularul 103 "Declaratie privind accizele" sau, dupa caz, formularul 710 "Declaratie rectificativa".
Coloana "Suma corectata":
Rândurile 1-4 se completeaza dupa caz, inscriindu-se suma corecta reprezentând impozitul, taxa sau contributia datorat/datorata in perioada la care se refera declaratia corectata.

 

Ultimile stiri

Statistici site

Arhiva

Articole populare


Copyright © 2020 Softman.ro - distribuitor Saga Software. Toate drepturile rezervate.
SEO