SAGA PS ver. 3.0.260
din 16.08.2016
1. S-a (re)actualizat formularul PDF pentru declaratia 394.

Citeste mai departe...

Newsletter

Abonati-va la newsletterul nostru completand acest formular

Nume:

Email:

Sondaj de opinie

Ce parere aveti despre SAGA
 
Home Intrebari noi Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen
Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen PDF Imprimare Email
Miercuri, 02 Septembrie 2009 22:13
Ordin nr. 2321 din 16/07/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ordin nr. 2321 din 16/07/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Potrivit ordinului, amanarea la plata se acorda pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala si neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, precum si pentru majorarile de intarziere aferente acestora.

Amanarea la plata a obligatiilor fiscale neachitate la termen se acorda la cererea contribuabililor, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, modul de organizare si data infiintarii.

Intr-un an calendaristic, amanarea la plata se poate acorda o singura data.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, acorda amanarea la plata pentru perioada solicitata de contribuabil, dar care nu poate fi mai mare de 6 luni. Amanarea la plata nu poate depasi data de 20 decembrie a anului fiscal in care se acorda.

Amanarea la plata se acorda pe numar de luni, iar termenul incepe sa curga de la data emiterii deciziei de acordare a amanarii la plata.

Art. 3. - (1) Amanarea la plata se solicita de catre contribuabili in baza unei cereri depuse la organele fiscale competente.

Amanarea la plata se poate obtine daca acestia indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008, pentru care va consulta si va edita fisa analitica pe platitori la data de 30 septembrie 2008, din care sa rezulte ca la aceasta data aveau toate declaratiile depuse si nu inregistreaza obligatii fiscale restante.
Daca un contribuabil inregistreaza la data de 30 septembrie 2008 obligatii fiscale restante, dar are depuse inainte de aceasta data un decont cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare si/sau o cerere de restituire, in curs de solutionare la data depunerii cererii de amanare, conditia este indeplinita daca:
1. suma obligatiilor fiscale restante este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit;
2. sunt indeplinite dispozitiile referitoare la data stingerii in cazul compensarii conform art. 122 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.
Diferentele rezultate in urma solutionarii deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare si/sau a cererilor de restituire se considera obligatii de plata incepand cu data comunicarii modului de solutionare a acestora, conform dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala;

b) si-au depus toate declaratiile fiscale conform legii pentru perioada 1 octombrie 2008 si data depunerii cererii de amanare la plata. Dovada depunerii acestora va fi editata din baza de date a organului fiscal;

c) nu au inscrise fapte in cazierul fiscal pentru care va solicita compartimentului cu atributii in eliberarea cazierului fiscal informatii privind existenta sau inexistenta faptelor sanctionate de legile fiscale, financiare, precum si cele care privesc disciplina financiara;

d) nu s-a atras raspunderea pentru contribuabilii persoane fizice, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau nu s-a atras raspunderea solidara pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala. In acest sens, contribuabilul va depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu s-a atras raspunderea potrivit acestor prevederi legale.

Conditiile prevazute la literele b), c) si d) trebuie indeplinite la data depunerii cererii.

 

Ultimile stiri

Statistici site

Arhiva

Articole populare


Copyright © 2020 Softman.ro - distribuitor Saga Software. Toate drepturile rezervate.
SEO